Pravidla pro pracoviště

Pravidla - počítadla

Zde vytvořte/editujte definice pravidel. Pravidla lze potom přiřadit konkrétním pracovištím.

Pracoviště s počítadly

Zde můžete přiřadit existující definici pravidel ke konkrétním pracovištím, a prohlížet stav.

Připomínky pravidelných kontrol

Vytvořte/editujte pravidla pro připomínání pravidelných kontrol vyrobených položek. Tohle můžete použít k připomínání a sledování pravidelných kontrol čerstvě upečených desek, nebo podobným účelům.

Připomínky po dnech použití

Vytvořte/editujte pravidla, která připomenou provedení nějaké akce potom, co bylo pracoviště po několik dní používáno.